Velkommen

Nyheter:

Jeg er medlem av NoSK, og følger deres retningslinjer for avl.
Jeg er medlem av NKK, og har NKKs Oppdretterskole og Avlsrådskurs

Mine hunder fores med

Mine hunder er testet av Embark: