Stabijhoun

Stabijhoun går for å være en allround jakthund/gårdshund som kan brukes til mange hundesporter som utstilling, jakt, spor, agility, rally lydighet etc. Rasen er ikke homogen – hvor mye jaktinstinkt som ligger i hundene kan variere i et kull. Noen tar stand, mens andre er bedre på hårvilt. De kan være ganske sta, så det gjelder å være kreativ for å finne ut hva som motiverer til videre jobbing. Rasen er veldig godt egnet som familiehund når den i tillegg får arbeidsoppgaver. I og med at Stabijhoun tidligere ble brukt til muldvarpjakt, ligger det en del graving i enkelte av dem. De fleste vokter også hjemmet.

Helse
HD/AD, PDA, Epilepsi, Short Ulna og allergi finnes på rasen. Enkelte av hundene i rasen kan være lydberørte og usikre.
Mer om helse på Norsk Stabijhoun Klubb sin hjemmeside:
https://www.stabijhoun.no/3793-2/


Rasestandard for Stabijhoun hentes fra Norsk Kennel Klubs hjemmesider.

https://www.nkk.no/getfile.php/13152465-1525785989/Filer/Rasestandarder%20-%20nedlastingssenter/Gruppe%2007/Stabijhoun%20FCI%20222.pdf

Rasestandarden for stabijhoun ble oppgradert i 2015. Det har blitt utarbeidet et dommerkompendie av den nederlandske rasedommeren Diana Striegel.
Det ligger ute på FCI sine sider i form av powerpointpresentasjon på engelsk, og det har vært et stort ønske å få oversatt det til norsk.
Helga-Mari Tessem tok på seg oppgaven og oversatte det til norsk for Norsk Stabijhoun Klubb: https://www.stabijhoun.no/forklaring-til-rasestandard/

C.I.E N DK UCH NV-17 DKV-17 Snowlight’s A Magic Star In Motion